Over ons

Wij willen onderwijsorganisaties helpen met toepasbaar inzicht zodat zij het beste kunnen doen voor kinderen. Hier werken we hard aan met een betrokken en enthousiast team en met gewaardeerde en professionele partners.

Hier staan we voor

Data moeten voor ons werken en ons werk leuker en makkelijker maken. Data kunnen ons beter in ons werk maken. In het onderwijs zijn we dat nog niet zo gewend. De techniek die er vandaag de dag is biedt hier alle mogelijkheid toe. Wij zien het als onze opgave om inhoud en techniek zo te combineren dat inzichten zo relevant en toepasbaar worden dat we er niet meer onderuit kunnen. Simpelweg omdat het ons helpt om het beste te doen voor leerlingen.

Samen sterker

Wij geloven dat je samen sterker staat. We hebben een team met betrokken professionals die graag samenwerken. Met onze klanten en met partners. Samen met onze klanten ontwikkelen we onze producten en diensten verder zodat die blijven aansluiten bij hun behoefte. We hebben professionele partners met wie we gegevens uitwisselen en doorontwikkelen om de beste dienstverlening te leveren.

Ons doel en onze droom

Wij dromen ervan dat elke onderwijsorganisatie actief en slim data inzet voor passend onderwijs. Ons doel is om te zorgen dat data ook toepasbaar worden gepresenteerd.

Ons doel

Ons doel is om te zorgen voor integraal inzicht voor passend onderwijs met minimale administratieve lasten. Op elk niveau, van samenwerkingsverband tot regio tot schoolbestuur en school(locatie) willen we inzicht geven in de ondersteuningsmogelijkheden, kwaliteit van die ondersteuning en wat dit kost. Dit inzicht moet zo toepasbaar zijn dat het onze klanten helpt van ‘willen’ naar ‘kunnen’ naar ‘doen’. Data gaan voor ons werken en maken ons werk leuker en makkelijker én maken ons beter in ons werk. Zo willen we een verschil maken in het onderwijs en dit veranderen voor kinderen.

Onze droom

Onze droom is dat elke onderwijsorganisatie actief en slim data in- zet en hierover cyclisch in gesprek gaat in om te sturen op kwaliteit. Zodat ze zichtbaar kunnen maken dat ze het beste voor leerlingen doen met de middelen die ze hebben. In onze droom volgen onder- wijsorganisaties een aanpak waarbinnen data een concreet startpunt vormen. Een startpunt voor plannen, visitaties en gesprekken waarin we die data analyseren, bespreken en duiden. Om vervolgens onder- bouwde keuzes te maken en prioriteren in het beleid, organisatie- en teamontwikkeling.

Ons team

Ons team bestaat uit betrokken professionals die voor u klaar staan.

Olof Craenen

Relatiebeheer

Samen meer succes!

Marieke Zwerver

Projectcoördinatie

Alles voor een tevreden klant!

Kars Oomkes

Data en techniek

Give me data :-)

Kim Schut

Ontwikkeling & innovatie

Toepasbare inzichten voor passend onderwijs.

Niels de Vries

Relatiebeheer

Gaan voor die verandering!

Onze partners

Onze partners helpen om onze diensten voor jullie zo goed mogelijk te maken en te houden.

Nationale Onderwijs Monitors

Nationale Onderwijs Monitors (NOM) is een technologie ontwikkelaar met focus op het onderwijs. POS maakt gebruik van het ICT-platform dat NOM heeft ontwikkeld. Het ontwikkelteam van Nationale Onderwijs Monitors werkt vanuit de overtuiging dat zowel het verzamelen van als het presenteren van informatie slimmer en gebruiksvriendelijker kan. Drijfveer: informatie voor u laten werken. www.nationaleonderwijsmonitors.nl

Onderwijs Innovatie Groep

Onderwijs Innovatie Groep is gedreven om tot waardevolle en toepasbare inzichten te komen. Hiermee helpen zij toonaangevende opdrachtgevers in het onderwijs zoals SLO, Kennisnet en OCW. POS wordt door OIG ondersteunt in de ontwikkeling van haar vragenlijsten en bij de implementatie van resultaten binnen samenwerkingsverbanden en besturen. www.oig.nl

Algemene Vereniging van Schoolleiders

De Algemene Vereniging Schoolleiders is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur. POS is gestart vanuit het initiatief Kind op de Gang van de AVS. www.avs.nl

Infinite Financieel

Infinite Financieel helpt bestuurders, controllers en andere financieel specialisten in het onderwijs de bedrijfsvoering en het financieel management op orde te brengen en te houden. Zij koppelen vakbekwaamheid aan kennis van het onderwijs: ”Meesters in bedrijfsvoering met verstand van onderwijs”. POS ontwikkelde in samenspraak met hen de module Financiën en koppelt aan hun begrotingsmodel om samenwerkingsverbanden een benchmark van de begroting te leveren. www.infinitebv.nl