Ons aanbod

POS ondersteunt het onderwijs met een online platform en begeleiding en advies op gebied van passend onderwijs.

Innovatief instrument

Ons online platform is een innovatief instrument dat zorgt voor het verzamelen van gegevens via online vragenlijsten en vanuit bestaande systemen (bijvoorbeeld uit OT, ESIS en Parnassys). Het visualiseren van die gegevens doen we in interactieve dashboards en in overzichtelijke rapporten.

Ervaren adviseurs

De begeleiding en het advies van onze ervaren adviseurs zijn gericht op de implementatie en ondersteuning van gebruiker zodat gegevens optimaal worden ingezet voor jullie organisatie. Hierbij houden we rekening met draagvlak en acceptatie en maken we de aansluiting met jullie beleidscyclus. Zo borgen we succes en groei.

Innovatief instrument

De kracht van ons online instrument zit in de integrale opzet van drie modules die we altijd voor jullie op maat maken. Daardoor kan je écht sturen op beleid.

Sterke inhoud, slim gecombineerd

POS bevat drie modules. Elke module afzonderlijk is waardevol door de inzichten die het geeft. De combinatie en onderlinge samenhang tussen de modules versterkt dit.

Module Kwaliteit

Met de POS module “Kwaliteit” monitor je (de ontwikkeling van) de belangrijkste thema’s uit jullie OndersteuningsPlan (OP) of jaarplan. Met deze module:

  • concretiseer je doelen in meetbare prestatie-indicatoren
  • meet je jouw scores en stel je doelen op relevante prestatie indicatoren
  • krijg je zicht op de activiteiten om de doelen te bereiken en op je daadwerkelijke ontwikkeling

Module Ondersteuning

Met de POS module “Ondersteuning” monitor je (de ontwikkeling van) ondersteuningsmogelijkheden. Met deze module krijg je:

  • overzicht in en bewustwording van de aanwezigheid van ondersteuning
  • zicht op de organisatie van de ondersteuning op de scholen en in de keten en
  • de afspraken en de ontwikkeling van de (basis)ondersteuning in kaart

Module Financiën

Met de POS module “Financiën” monitor je (de ontwikkeling van) de inzet van financiële middelen voor passend onderwijs. Met deze module draag je bij aan:

  • de bewustwording over de aanwezigheid van en grip op de besteding van middelen door scholen
  • de verantwoording over de ingezette middelen en
  • sturing op de doelmatige, effectieve inzet van die middelen

Altijd op maat, bij uw wensen

Een instrument is een middel dat je moet ondersteunen in jouw situatie. POS sluit volledig aan op jullie situatie met een combinatie van onze gedegen standaarden en maatwerk.

Vragen en indicatoren (KPI's)

POS heeft een uitgebreide bibliotheek met vragen en indicatoren. Deze zijn op basis van jaren ervaring ontwikkeld en aangescherpt. Onze bibliotheek kan je eenvoudig aanpassen of aanvullen met eigen vragen of indicatoren zodat deze altijd aansprekend en relevant zijn voor jullie.

Op maat online tools

POS helpt ook bij de ontwikkeling van volledig eigen online tools. We zien regelmatig papieren formats met sterke inhoud die we met onze techniek gebruiksvriendelijker en waardevoller kunnen maken. We hebben een enthousiast en professioneel development team dat graag meedenkt over de mogelijkheden die we voor jullie vraagstuk kunnen bieden.

Koppeling online systemen

POS koppelt met bestaande systemen. Met diverse partijen hebben wij afspraken en bestaande koppelingen. Wanneer jullie specifieke systemen of wensen hebben kijken we graag hoe we deze voor jullie kunnen koppelen via een import of API.

Dashboards en rapporten

POS biedt visuele dashboards en overzichtelijke standaard rapporten. Deze voorzien je binnen elke module van de belangrijkste inzichten. Ook hier is het mogelijk om eigen dashboards of rapporten te ontwikkelen bij een specifieke vraag of jullie eigen look-en-feel.

Ervaren adviseurs

Onze adviseurs hebben een hart voor het onderwijs. Met hun jaren ervaring helpen zij jullie met uiteenlopende (passend) onderwijs vraagstukken.

Implementatie

In onze ervaring is de implementatie-fase van een nieuw instrument van cruciaal belang. Wij weten wat hierbij van belang is, hoe je draagvlak en acceptatie creëert, een vliegende start met een kwaliteitsinstrument maakt en dit vervolg geeft in de kwaliteitszorgcyclus. Op niveau van het samenwerkingsverband, het schoolbestuur en met de samenwerkende scholen.

Borging

We analyseren de processen in jullie organisatie. Aansluitend bij jullie situatie kijken we waar in de kwaliteits- en beleidscyclus welke informatie uit POS nodig is. Hierdoor wordt het instrument ingebed in jullie bestaande processen en worden de inzet en het gebruik geborgd.

Advies

We worden gevraagd bij verschillende onderwijs vraagstukken. Van analyse en ontwikkeling van de ondersteuning binnen het samenwerkingsverband, betrekken van de scholen, inrichten van visitaties, hoge deelname percentages tot het creëren van een kwaliteitscultuur. Met onze partners voorzien we ook in financiële expertise en interim directeuren, IB’ers en onderzoekers.