Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Trends & Tapas 05 oktober: gastspreker Sanne Spiero

Op woensdag 05 oktober gaan we tijdens onze Trends & Tapas samen met leidinggevenden en beleidsmakers van samenwerkingsverbanden in gesprek over de weg naar inclusiever onderwijs. Inclusiever onderwijs staat hoog op de agenda’s van samenwerkingsverbanden. Daarnaast is er grote maatschappelijke, onderwijskundige en politieke aandacht voor, zie als recent voorbeeld het artikel van de AOB (‘Inclusief onderwijs lijkt verder weg dan ooit’). We zijn daarom verheugd dat we een gastspreker met een eigen visie op dit uitdagende thema kunnen voorstellen.

Even voorstellen

Sanne Spiero is sinds 2019 werkzaam bij Sardes als adviseur en onderzoeker. Sanne maakt zich sterk voor het verbinden van wat bekend is uit onderzoek met de keuzes die gemaakt worden in beleid en hoe deze keuzes in de praktijk worden gebracht. Dit om het voor alle kinderen in Nederland elke dag een beetje beter te doen. Naast thema’s als Kwaliteit in de kinderopvang en Kinderarmoede is Sanne een bekende spreker binnen het passend onderwijs over het thema inclusief onderwijs. Sanne ondersteunt met name samenwerkingsverbanden en gemeenten bij de weg naar inclusiever onderwijs.

Studie en ervaring

Voordat Sanne bij Sardes begon haalde zij een internationale master Special Needs Education aan de Universiteit van Oslo (Universitetet i Oslo). Hier keek zij vanuit een inclusief onderwijs-perspectief naar de internationale uitdagingen in de implementatie van onderwijs voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarnaast werkte Sanne mee aan de kwaliteitszorg in het voortgezet speciaal onderwijs, als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, als externe trainer in het basisonderwijs en als invalleerkracht op een internationale school. Dankzij haar eigen onderzoek en gesprekken met samenwerkingsverbanden en gemeenten heeft Sanne een eigen visie op inclusiever onderwijs ontwikkeld.

"Inclusie gaat over verschillen. Het is een viering van diversiteit: we zijn allemaal anders en dat hoort bij het mens zijn."

Publicaties

Hieronder vindt je een korte lijst met recente publicaties en uitingen van Sanne en Sardes omtrent inclusiever onderwijs:

 • Het artikel ‘Praten over inclusie’ in het PO Magazine (april 2022). In dit artikel presenteert Sanne haar visie op inclusief onderwijs en geeft tips voor het voeren van het goede gesprek daarover. Klik hier voor het artikel.

 • De webinar 'Excluses: van uitsluiting naar inclusie' (maart 2022). Hierbij ging Sanne in gesprek met orthopedagoog, docent en schrijver Beno Schraepen over veelvoorkomende excluses in het onderwijs en hoe die te weerleggen zijn. Klik hier voor de webinar.

 • De Sardes Special ‘Perspectief op inclusief in het onderwijs’ (september 2020). Dit tijdschrift bevat praktijkvoorbeelden van onderwijsspecialisten, voorlopers en ervaringsdeskundigen. Klik hier voor de special.

Ben jij directeur, bestuurder of beleidsmedewerker van een samenwerkingsverband en wil jij ook meepraten over de weg naar inclusiever onderwijs? Schrijf je dan nu in voor de Trends & Tapas!