Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

TOP dossier komt onder de vlag van Perspectief op School

''Samen de merken versterken met behoud van kwaliteit en identiteit.'' Vanaf 1-7-2023 komt TOP dossier onder de vlag van Perspectief op School. Naast het platform van TOP dossier verhuizen ook de medewerkers mee naar Perspectief Op School. Het samengestelde team van TOP dossier & Perspectief op School zal zo samen verder bouwen aan een mooie toekomst.

TOP dossier komt de onder vlag van Perspectief op School

''Samen de merken versterken met behoud van kwaliteit en identiteit''

Vanaf 1-7-2023 komt TOP dossier onder de vlag van Perspectief op School. Naast het platform van TOP dossier verhuizen ook de medewerkers mee naar Perspectief Op School. Het samengestelde team van TOP dossier & Perspectief op School zal zo samen verder bouwen aan een mooie toekomst.

De overname van TOP dossier door Perspectief op School is voor ons een logische stap en biedt voor Perspectief Op School en voor TOP dossier nog meer kansen én (door)groeimogelijkheden. TOP dossier sluit naadloos aan op onze visie “Integraal inzicht voor inclusief onderwijs”. Wij geloven daarnaast weer in de filosofie van handelingsgericht werken en het werken met een “Totaal Ontwikkel Plan” in het kader van ondersteuningsbehoefte van leerlingen.

Vanuit één organisatie kunnen we twee producten bieden, die elkaar versterken en geïntegreerd kunnen worden ingezet in samenwerkingsverbandland: een online platform voor integraal inzicht voor inclusief onderwijs (POS) en een online platform voor een Totaal Ontwikkel Plan en aanvragen en toekenningen van ondersteuning (TOP dossier). Desalniettemin kunnen deze producten ook ten alle tijden los en onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Het is dus géén voorwaarde om beide producten te hebben. Sterker nog, we blijven vanuit Perspectief op School inzetten op het versterken en verstevigen van onze koppelingen met andere registratiesystemen.

Perspectief op School met POS en TOP dossier helpt om:

 • het dekkend netwerk en de basisondersteuning inzichtelijk te maken (POS);

 • de kwaliteitszorgcyclus en het jaarplan vorm te geven en te implementeren (POS);

 • datagedreven de relevante dialoog te voeren aan de hand van dashboards en gespreksrapporten (POS);

 • samen puzzelstukjes te leggen rondom de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het aanvragen en toekennen van ondersteuning (TOP dossier).

Wij kijken uit naar een mooi vervolg en zien vooral kansen in het versterken van onze dienstverlening in samenwerkingsverbandland. Samen sterker op de inhoud, samen sterker op inhoudelijke uitdagingen in de wereld van passend en inclusief onderwijs en samen inclusief onderwijs versterken!