Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Ondersteuningswijzer

Vanaf maart 2022 introduceert Perspectief op School de ondersteuningswijzer. De ondersteuningswijzer biedt online inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van de scholen binnen een SWV. Door slimme filters kunnen ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals eenvoudig en snel de juiste school vinden.

Eén van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband is om te zorgen voor een dekkend regionaal netwerk van voorzieningen. Om dit dekkend netwerk optimaal bij te laten dragen aan passend onderwijs voor elk kind, dienen de ondersteuningsmogelijkheden ook transparant te worden gemaakt voor ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals. Deze transparantie sluit naadloos aan op enkele de verbeterpunten van de evaluatie passend onderwijs, zoals:

 • Het versterken van de positie van ouders en leerlingen;

 • Het creëren van helderheid over de basisondersteuning/extra ondersteuning op iedere school.

Het doel is dat ouders en leerlingen eenvoudig een school weten te vinden die aansluit bij de aanwezige ondersteuningsbehoefte(n).

Hoewel de scholen de ondersteuningsmogelijkheden vastleggen in het Schoolondersteuningsprofiel (dat geplaatst wordt op de website en/of in de schoolgids) is dit document weinig toegankelijk voor ouders en leerlingen. Daarnaast is het ook voor andere scholen en zorginstellingen lastig om inzicht te krijgen in de ondersteuningsmogelijkheden binnen de regio. Veel SWV’s zijn zoekende naar een manier om hun aanbod aan ondersteuning toegankelijker te maken.

Om tegemoet te komen aan de behoefte en de taak van SWV’s om op transparante wijze de ondersteuningsmogelijkheden inzichtelijk te maken, heeft Perspectief op School de ondersteuningswijzer ontwikkeld. De ondersteuningswijzer biedt online inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van de scholen binnen een SWV. Door slimme filters kunnen ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals eenvoudig en snel de juiste school vinden. Daarmee is de ondersteuningswijzer ook een waardevolle aanvulling op het actuele vraagstuk rondom de ouder en steunpunten.

De meerwaarde 
De ondersteuningswijzer draagt bij aan: 

 • transparant inzicht in de ondersteuning

 • de ouder en leerlingsteunpunten 

 • de uitvoer van de zorgplicht

 • het vinden van de juiste school samenwerking in de regio

Zo werkt het 
De ondersteuningswijzer: 

 • wordt gevuld o.b.v. de informatie uit het SOP 

 • vult zich automatisch met data 

 • actualiseert mee met het SOP

 • heeft de look & feel van het SWV

 • is eenvoudig te beheren

Meer informatie over de ondersteuningswijzer?

Neem dan direct contact met ons op en plan een persoonlijke afspraak in met een van onze specialisten via de link (neem contact op met POS) of neem alvast een kijkje op de ondersteuningswijzer van Profi Pendi