Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

LNPO 31 mei & 2 juni: Schrijf je kosteloos in!

Na het succes van eerdere edities, organiseren we eind mei, begin juni twee nieuwe sessies van het Lerend Netwerk Passend Onderwijs. Het Lerend Netwerk Passend Onderwijs is geboren uit de vraag van directeuren, bestuurders en kwaliteitsmedewerkers van samenwerkingsverbanden (SWV’s) om in gesprek te gaan met collega’s en experts over specifieke thema’s. Het thema van deze bijeenkomst is 'Zicht en sturing en verantwoording van doelmatige besteding van middelen.'

Het lerend netwerk vindt online plaats op dinsdag 31 mei en donderdag 2 juni 2022 van 16:00 tot 17:30

Schrijf je nu in!

Stelsel onderzoek doelmatige besteding
Op 7 april 2022 hebben alle samenwerkingsverbanden (SWV) bericht gehad vanuit de Inspectie van Onderwijs. Hierin werd er geïnformeerd over het stelselonderzoek ‘Zicht en sturing op en verantwoording over doelmatige besteding middelen passend onderwijs’. De inspectie heeft kenbaar gemaakt dat de verantwoording over de doelmatige besteding van de financiële middelen voor passend onderwijs nog steeds de wensen over laat. Dit heeft dan ook geleid tot aanscherping van wet- en regelgeving en een stelselonderzoek onder alles SWV’s.

De uitdagingen van SWV’s
Perspectief op School (POS) werkt inmiddels met 60 SWV’s uit PO en VO samen om onder andere meer zicht en grip te krijgen op de wijze waarop de middelen passend onderwijs worden besteed. Daarbij zien we dat er vooral op het gebied van de doelmatigheid nog veel vraagstukken leven. Want hoe krijg zicht op hoe scholen en schoolbesturen de middelen voor de versterking van de basisondersteuning inzetten? En draagt de inzet van middelen ook bij aan het behalen van de strategische doelen die je als SWV, samen het netwerk, hebt vastgelegd in het Ondersteuningsplan en de jaarplannen? Oftewel, hoe krijgen we inzichtelijk of we met elkaar de juiste dingen aan het doen zijn? We zien dat er rondom thema een duidelijke behoefte bij SWV’s om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dit faciliteren we graag.

In gesprek tijdens het LNPO
POS organiseert vier keer per jaar het lerend Netwerk Passend Onderwijs (LNPO). Binnen dit netwerk gaan SWV’s onder begeleiding van POS het gesprek met elkaar aan over de uit- dagingen die worden ervaren in de praktijk. Het LNPO is bedoeld om ervaringen te delen en van elkaar te leren naar de toekomst. In deze sessie gaan we gezamenlijk in gesprek over hoe je als SWV zicht, sturing en verantwoording creëert over de doelmatige besteding van de middelen voor het passend onderwijs. Belangrijke vraagstukken die we gezamenlijk gaan behandelen binnen dit LNPO zijn direct verbonden aan de brief over het stelselonderzoek:

 • Hoe krijg ik beter zicht op mijn besteding van de financiële middelen van passend onderwijs?

 • Hoe kan ik mijn verantwoording wat betreft bestedingen als SWV verbeteren?

 • Welke actoren, factoren, processen en instrumenten kan ik gebruiken voor een beter

  inzicht binnen mijn doelmatige bestedingen?

Heb jij vragen, ideeën of ervaringen over het creëren van zicht, sturing en verantwoording van doelmatige besteding van middelen? Meld je dan nu aan!