Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Rianne Doeleman

Rianne Doeleman (52) is van oorsprong logopedist en taalwetenschapper en heeft lang gewerkt in het cluster twee onderwijs als bovenschoolschooldirecteur en als voorzitter van de CVO. Sinds 1 oktober 2019 is zij bestuurder van het samenwerkingsverband PO en VO Zoetermeer. Wij vroegen Rianne naar haar ervaringen met Perspectief op School en hoe POS haar helpt bij het behalen van de strategische doelstellingen.

Bij beide samenwerkingsverbanden ligt er een verbeteropdracht van voor de aanstelling van Rianne als bestuurder. Het kwaliteitszorgsysteem van SWV VO Zoetermeer werd bij het laatste inspectiebezoek als onvoldoende beoordeeld. Op basis van die beoordeling is destijds besloten om met POS te gaan werken. Op het moment dat Rianne de taken van bestuurder op zich nam, was de eerste stap met POS al gemaakt, namelijk een standaardisering van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en inzicht in de dekkingsgraad van het aanbod. Zoals Rianne aangeeft is dat zowel voor haar als de Inspectie slechts het begin: “Een kwaliteitszorgsysteem alleen is niet voldoende. De gegevens die je in zo'n systeem vastlegt, dienen gekoppeld te zijn aan de strategische doelstellingen van het SWV. Pas dan krijg je als SWV inzicht in of je de doelen wel of niet behaalt en kun je samen met het netwerk in gesprek om acties te bepalen daar waar nodig.”

Hoe zet je POS in om te komen tot strategisch kwaliteitsmanagement?

“Na mijn aanstelling als bestuurder ben ik in gesprek gegaan met Perspectief op School over de mogelijkheden van hun systeem. Al snel bleek dat we met POS een systeem in huis hadden waarmee cyclisch gestuurd kan worden op kwaliteit. In juni 2021 krijgen we opnieuw bezoek van de inspecteur, dus er staat wel wat druk op om de doelstellingen op het gebied van kwaliteitszorg te behalen. In de zomervakantie hebben we samen met de adviseurs van Perspectief op School veel gedaan en een aantal sessies met hen gehad om het systeem zo in te richten dat het aansluit bij de situatie van SWV VO Zoetermeer. We zijn begonnen met de vraag eerst wat kleiner te maken: wat zijn belangrijke punten om je kwaliteit op te meten en hoe doe je dit? Dit geldt voor het formuleren van de doelstellingen uit het OP, het verzamelen van de juiste data en het verkrijgen van de juiste output (dashboards en rapporten, red.). We zijn nog niet helemaal klaar, maar als het goed is hebben we straks een systeem dat klopt bij onze situatie.”

Vanuit Perspectief op School ondersteunen we SWV ook met de voorbereiding op het inspectiebezoek. We helpen SWV bij het inrichten van POS en zorgen er samen voor dat de gegevens die worden opgehaald aansluiten bij de doelstellingen van het SWV. Rianne: “Je wilt gewoon dat de informatie in POS klopt en je moet weten waar je het over hebt. Daarom vind ik het heel fijn dat als we dit straks aan de Inspectie presenteren, ik daarbij ondersteund kan worden door POS.”

Waarom is er destijds gekozen voor POS?

“De keuze voor POS was al gemaakt voordat ik als bestuurder van het SWV aan de slag ging. Volgens mij hebben ze destijds voor POS gekozen omdat ze het SOP wilden digitaliseren en omdat we beleidsrijk de bovenschoolse middelen willen inzetten. Dat is een hele mooie wens, maar moeilijk te realiseren als je alleen inzicht hebt in het aanbod vanuit de scholen. Daarom is de financiële module voor ons ook belangrijk. De scholen maken van tevoren een plan voor de inzet op extra ondersteuning, voor dit plan krijgt de school een budget. In POS geeft de school globaal aan wat ze met dit budget gaat doen. Aan het einde van het jaar verantwoorden de scholen in POS of ze het budget ook zo ingezet hebben. Daarna gaan we het gesprek aan met de scholen over het effect van de inzet van de middelen. Op die manier kunnen we de inzet van middelen voor passend onderwijs goed verantwoorden.”

"POS is één van de weinige plekken waarin je alle elementen van je kwaliteitszorg en de inzet van middelen bij elkaar kunt zetten"

Zou je POS aanraden?

“Ja, het is één van de weinige plekken waarin je alle elementen van je kwaliteitszorg en de inzet van middelen bij elkaar kunt zetten. Daarbij dwingt Perspectief op School je om vanuit je wettelijke taak heldere doelstellingen te maken en die ook in een systeem te zetten, waardoor je ze ook kunt evalueren. Daarbij denk ik dat het specifiek voor de scholen heel prettig is, dat als je het SOP één keer goed invult in POS, het daarna slechts een kwestie is van bijwerken. Als alle informatie erin zit, dan is POS een heel mooi groeisysteem, waarvan je uiteindelijk tegen bijvoorbeeld de Raad van Toezicht kunt zeggen ‘O, wil je wat weten? Dan kijken we toch even in het dashboard!’, of dat je afspreekt dat je ieder kwartaal de nieuwe input aanlevert en dan weer de stand van zaken laat zien aan de Raad van Toezicht. Daar werken we naartoe.”

Heb je nog een advies dat je andere samenwerkingsverbanden zou willen meegeven?

“Ik zou andere mensen adviseren om echt samen met de adviseurs van Perspectief op School het systeem in te richten. Je kunt het wel zelf, maar het meetbaar maken van de doelen uit het OP en zorgen dat je dashboards daar echt goed op aansluiten, daarvoor moet je ook POS goed snappen. Daarbij is de ondersteuning vanuit Perspectief op School echt wel nodig, zeker als je de functionaliteiten goed wilt benutten. Neem bijvoorbeeld de koppeling van kwaliteit en het aanbod aan ondersteuning met financiën – als je vertelt dat dat kan, dan wordt iedereen daar heel vrolijk van -, maar je moet wel weten dat deze module er is. Het is natuurlijk heel mooi als je kunt laten zien wat je doelen waren, hoeveel geld je daarvoor had gereserveerd, wat je eraan hebt uitgegeven en uiteindelijk kunt zeggen: ‘ja, ik heb mijn doel bereikt’."