Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Leen Koole

Waarom Perspectief op School?

Vooraf was ik zeer sceptisch, dit is ontstaan door alle andere pogingen om inzicht en duidelijkheid te krijgen. Het was altijd ‘van alles wat, maar net niet’. Vaak in een format dat niet aansloot op mijn situatie, waardoor ik er niet in kwijt kon wat ik wilde. In het format van POS kan ik dit wel, hierin combineer ik de structuur met behoud van eigenheid. Het gaat om mijn school, dat wilde ik bewaren en met POS kan dat.

Hoe is het bevallen?

Mijn ervaring met POS is zeer positief. De begeleiding van het proces was erg goed. Ik kon altijd met mijn vragen terecht, kreeg snel antwoord en heb gedurende het proces steeds dezelfde contactpersoon gehad. Natuurlijk moet je gegevens verzamelen en het invullen kost tijd, maar dat win je terug in de rapportages. De volgende keer is alles al voorbereid en ingevuld en hoeven we alleen nog maar te controleren.

Wat doe je ermee?

Het helpt mij en mijn collega’s inzicht te krijgen in wat we doen. We doen elk jaar erg veel en dat wordt nu zichtbaar. Mijn team wordt nu positief geconfronteerd met onze kennis en kunde. Ik en mijn team weten nu wat we doen en kunnen. En, net zo belangrijk, wat niet. Ik gebruik de infor- matie ook naar ouders toe. Ter verduidelijking, maar ook om escalatie te voorkomen. Ik kan nu het bestuur en het SWV laten zien waarom het geld kost wat we doen en wat voor een school we zijn. Niet alleen om te rechtvaardigen dat we het geld goed besteden, maar ook om te laten zien wie we zijn, waarin we verschillen van andere scholen en dat we het waard zijn.

Wat heb je er aan?

Dankzij Perspectief op School wordt duidelijk waar wij als school voor staan en wat wij doen. Ondersteuning is kostbaar, maar het moet zicht- baar worden waar het geld aan besteed wordt en wat we hiermee doen. Het dwingt me om concreet te worden, om mijn ideeën te vertalen in doelen. Dit vindt mijn team ook erg prettig.