Visie


ONZE VISIE


'Elk kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs'

Om een plek passend te maken is ondersteuning nodig
De benodigde ondersteuning is voor elk kind anders

Op school wordt naar elke individuele leerling gekeken

Inzicht helpt om voor alle leerlingen het beste te doen

Om de ondersteuning verder te ontwikkelen
Om (financiële) middelen gericht in te zetten
Om de kwaliteit verder te verbeteren


STICHTING


Perspectief op School is een samenwerking in een stichting

Stichting Perspectief op School combineert de krachten van deskundige adviseurs, wetenschap en innovatieve techniek
in een consortium.


OOG Onderwijs en Jeugd en Inschool Academie bieden voor Perspectief op School advies en begeleiding van deskundige adviseurs. Als adviesbureau hebben zij jaren ervaring in het onderwijs. Ook zijn ze sterk vertegenwoordigd bij de landelijke organen. Met hun deskundige adviseurs vervult OOG zo een belangrijke rol in de aansluiting van de inhoud van vragenlijsten en rapportages bij de dagelijkse onderwijspraktijk en bij ontwikkelingen in het onderwijs.

 


Onderwijs Innovatie Groep (OIG) biedt voor Perspectief op School toegang tot wetenschappelijk onderzoek. OIG specialiseert zich in onderzoek en benchmarking in het onderwijs. Naast onderzoek voor kennis- en expertisecentra zoals SLO, Kennisnet en het Welten Instituut, werkt zij nauw samen met wetenschappelijke instituten. Met de aansluiting bij de wetenschap helpt OIG met het ontwikkelen en toetsen van meetinstrumenten en de vertaling hiervan naar het online platform.

 


Totta Group biedt voor Perspectief op School toegang tot het innovatieve en gebruiksvriendelijke platform CViews. Dit jonge Nederlandse bedrijf heeft het platform CViews samen met gebruikers ontwikkeld. Het is reeds succesvol toegepast in diverse sectoren. Van gemeenten tot commercie. Met CViews zorgt Totta voor de borging van een toekomstzeker en gebruiksvriendelijk platform dat zowel aansluit bij de wensen van het onderwijs én de laatste technologische ontwikkelingen.

Aansluiting bij de praktijk

Stichting Perspectief op School helpt opdrachtgevers met toepasbaar inzicht. Om aansluiting met scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden te houden worden periodieke gebruikerssessies georganiseerd. Hier worden wensen van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden geïnventariseerd en verwerkt in updates van het product. Zo verbeteren wij continu voor uw gemak en meerwaarde.
 

Aansluiting bij landelijke standaarden

Stichting Perspectief op School onderhoudt nauwe banden met landelijke organen zoals de po-raad, vo-raad, vng, lbbo, nvs-nvl, de inspectie van het onderwijs en het ministerie van ocw. Zo zorgen wij dat u met POS altijd actueel bent, aansluit bij landelijke standaarden en ontwikkelingen en aan landelijke verplichtingen voldoet.


PARTNERS


Infinite Financieel is sinds mei 2016 partner van Perspectief op School (POS). Beide partijen gaan samenwerken zodat het begrotingsmodel van Infinite Financieel aansluit bij de financiële module van het online POS platform. Lees meer>>

De AVS is partner van Perspectief op School en steunt de doorontwikkeling van dit online platform. Perspectief op School is voordeelpartner van de AVS. Zo profiteren AVS-leden ook van een speciaal aanbod. Lees meer>>

Ouders & Onderwijs is partner van Perspectief op School en steunt de doorontwikkeling van dit online platform. Lees meer>>


PRIVACY


Stichting Perspectief op School hanteert strikte regels voor privacy

De algemene voorwaarden en werkwijze van Stichting Perspectief op School zijn conform de bepalingen in het Nederlands recht, specifiek de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Naast de wettelijke eisen hanteert de Stichting zorgvuldig alle integriteitswensen van de opdrachtgever. Stichting Perspectief op School zal nimmer persoonsgegevens en/of tot personen herleidbare gegevens verstrekken aan derden zonder expliciete en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Uitkomsten of rapportages zullen nooit herleidbaar zijn tot individuele personen.

Algemene voorwaarden >

 

 


Doet uw organisatie nog niet mee aan Perspectief op School?
Neem dan voor meer informatie contact op met:

Niels de Vries
niels.de.vries@perspectiefopschool.nl
06-50250140

Gebruikt u Perspectief op School en heeft u een vraag?

Neem dan contact op met de contactpersoon van uw samenwerkingsverband

Een moment a.u.b.