Werkwijze


WERKWIJZE


In drie stappen naar inzicht, monitor en rapportages

Intake met de opdrachtgever

We starten met een persoonlijke intake met u. Tijdens deze intake stemmen we met u af wie de deelnemende scholen zijn, wie er invult en wat het invullen voor hen betekent. Hier is ook aandacht voor de communicatie, creatie van draagvlak en hoe u hieraan kunt bijdragen.

Deze intake zorgt voor een afgestemd proces, voor een kwalitatief goede en zorgeloze uitvoer op al uw scholen.

Gegevens invullen op ons benchmark platform

Nadat de online omgeving is voorbereid en de scholen zijn geïnformeerd, kunnen de gegevens online worden ingevuld. Zodra de scholen de gegevens hebben ingevuld, doet een deskundig adviseur een check op de aannemelijkheid, consistentie en coherentie van de data. Opmerkelijkheden worden besproken.

Deze stap zorgt voor verzamelde en geverifieerde gegevens voor vergelijkbaar inzicht in de ondersteuning op uw scholen.

Inzicht in de ondersteuning, financiën en kwaliteit

Aan het einde van het proces worden de deelnemers geïnformeerd dat hun rapportage klaar staat. Elke deelnemer ontvangt zijn eigen rapporten. Deze kunnen online worden aangepast en zo op maat gemaakt voor gebruik in een managementbijeenkomst, de MR, in de schoolgids of gesprek over ontwikkeling van ondersteuning, financiën en kwaliteit. Dit zorgt voor toepasbare rapportages voor samenwerkingsverband, bestuur, school, inspectie en ouders.


PLATFORM


Als gebruiker logt u direct in op uw eigen Perspectief op School-omgeving. Hier staan uw vragenlijsten en rapportages voor u klaar en kunt u zelf vergelijkingen maken.

Het platform heeft drie functionaliteiten:

Verzamelen gegevens

 


Import van data


Gegevens die al beschikbaar zijn, worden ingeladen vanuit andere bronnen (o.a. DUO, Inspectie). Ook bestaat er de mogelijkheid om gegevens uit uw financiële of onderwijsadministratie in te laden. Voor minder werk op de scholen

 


Invoer van gegevens


De schoolspecifieke gegevens worden via een online vragenlijst ingevuld. Om duidelijkheid te krijgen over de waarden die ingevuld worden (of al ingevuld zijn), zijn definities per vraag toegevoegd. Dit voorkomt onduidelijkheid bij het invullen en onjuiste vergelijkingen. De vragenlijst is zo opgesteld dat alleen vragen aan de orde komen die voor de gebruiker relevant zijn. Voor consistentie tussen scholen en sneller invullen

 


Check door adviseur


Er is een check van de gegevens door een deskundig adviseur. Deze doet online validaties van de ingevulde scores in relatie tot gegevens van DUO, BRON en de Inspectie van de afgelopen periode. Ook doet de adviseur een controle met de schoolgids en de website van de school op consistentie en aannemelijkheid. Voor validatie van de gegevens

 

Vergelijken resultaten

 


Direct online rapportages


Stichting Perspectief op School levert kant-en-klare online rapportages voor verschillende doelgroepen. Er zijn rapportages voor het samenwerkingsverband, schoolbestuur, de school en ouders. Hierin zijn de eigen scores inzichtelijk, is er een trend door zichtbare historie en een benchmark met een vergelijkingsgroep.

 


Zelf aanpassen


Om de eigen scores in perspectief te zetten kan eenvoudig een vergelijkingsgroep worden ingesteld als benchmark. Denk aan een interne benchmark met scholen binnen het eigen bestuur of samenwerkingsverband of een externe benchmark met groepen van organisaties die voldoen aan vergelijkbare kenmerken. Voor relevante benchmarkgegevens

 


Downloaden rapporten


Rapportages zijn zelf te downloaden en te printen, ook nadat je het rapport zelf hebt aangepast. Zo kan een standaard rapport op maat worden gemaakt met filters. Ook kan zo bijvoorbeeld een vergelijkingsgroep of selectie worden samengesteld met scholen onder het samenwerkingsverband of schoolbestuur die aan bepaalde kenmerken voldoen. Bijvoorbeeld of men een specifieke specialist in huis heeft. Voor concreet overleg per actiepunt

 

Verbeteren prestaties

 


Toegang tot kennis


Er is veel kennis beschikbaar maar dit is niet altijd gemakkelijk te vinden. Via het platform maken we landelijke kennis toegankelijk. Zo worden experts, expertise en best-practices op gebied van passend onderwijs gedeeld.

 


Leren van elkaar


Binnen het samenwerkingsverband of bestuur maakt deze benchmark inzichtelijk hoe scholen ten opzichte van elkaar presteren. Met dit inzicht kunnen ook gemakkelijk netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd waar scholen van elkaar leren. Wat maakt het nu dat de ene school het goed doet? Door het delen van best-practices en de beschikbaarheid van experts en expertise kunt u online en offline van elkaar leren.


POS LANDSCHAP


POS in perspectief

Door gebruik te maken van bestaande systemen, zorgt POS voor aansluiting, verdieping per school en vermindering van administratieve lasten.

 

 

 

 


Doet uw organisatie nog niet mee aan Perspectief op School?
Neem dan voor meer informatie contact op met:

Niels de Vries
niels.de.vries@perspectiefopschool.nl
06-50250140

Gebruikt u Perspectief op School en heeft u een vraag?

Neem dan contact op met de contactpersoon van uw samenwerkingsverband

Een moment a.u.b.