Bijeenkomsten Trends en Tapas

Trends en Tapas – Thema: aantoonbaar beter passend onderwijs

Datum: 27-09-2018
Tijd: 16:00 tot 19:00
Locatie: Utrecht, Herenstraat 35

Doelgroep: Directeuren/bestuurders Samenwerkingsverbanden PO+VO

 

Trends & tapas brengt inspiratie en nieuwe inzichten in een informele sfeer.

In een select gezelschap brengen we met een aantal sprekers de dialoog op gang tussen directeuren en bestuurders van samenwerkingsverbanden voor het PO en VO die zich verbonden voelen met passend onderwijs en de ontwikkeling daarvan. Onder het genot van lekkere tapas gaan we in dialoog met twee samenwerkingsverbanden…

...één samenwerkingsverband die door middel van visitaties eigenaarschap bij de scholen en leraren creëert en het schoolondersteuningsprofiel levend houdt.

...één ander samenwerkingsverband die samen met haar besturen en scholen data-gestuurd werkt aan het terugdringen van het deelnamepercentage s(b)o en een verbetering van het aanbod.

Ook laten wij zien hoe je doelen uit het ondersteuningsplan meetbaar maakt en hoe je data inzet voor aantoonbare verbetering van de kwaliteit.

Tussendoor en aansluitend is er ruim de gelegenheid om met andere gasten in gesprek te treden.

Aanmelden:

Organisatie:
 
Vul de naam van uw organisatie in
Naam:
 
Vul een naam in
E-mailadres:
 
LANGTEXT[nl][text:emailfout]
 
 

Bekijk deelnemers (22)

 
Een moment a.u.b.