Welkom!


EEN PASSENDE PLEK VOOR ELK KIND


Uw ambitie realiseren

Ons platform realiseert een zo passend mogelijke plek voor alle kinderen, betaalbaar en met de hoogst mogelijk kwaliteit. Wij helpen u met het inzicht om die ambitie te bereiken. Inzicht om voor alle leerlingen het beste te doen.

 

Ondersteuning verder ontwikkelen

Ondersteuning op de school

Organisatie van de ondersteuning

Ambities en doelen van de school

Financiële middelen gericht inzetten

Toekenning en besteding van middelen voor basisondersteuning

Toekenning en besteding van middelen voor extra ondersteuning

Benchmark van de begroting

Kwaliteit verder verbeteren

Kwaliteit van de ondersteuning

Factoren die kwaliteit beïnvloeden

Effect van beleid

 


WAAROM PERSPECTIEF OP SCHOOL


Waarom opdrachtgevers voor ons kiezen

Onze opdrachtgevers zijn samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en individuele scholen in het primair
en voortgezet onderwijs. Dit is waarom zij voor ons kiezen:

Een consortium in
een Stichting

Deskundige adviseurs in onderwijs, jeugdzorg en welzijn van OOG.

Nauwe banden met onderwijs & wetenschap met OIG.

Nederlands platform voor onderzoek en benchmarking van Totta Group.

Een gebruiksvriendelijk,
innovatief én bewezen platform

Minimale inspanning door vooringevulde gegevens (DUO, Inspectie) en slimme vragenlijsten.

Gedegen online rapportages voor de school, bestuur, regio en swv met benchmark

In Nederland ontwikkeld en bewezen platform met >15.000 gebruikers en continue technische doorontwikkeling.

Gedegen standaarden en
ruimte voor maatwerk

Gedegen standaard vragenlijsten en rapportages.

Betrouwbare en consistente gegevens door check van een deskundig adviseur.

Zelf maatwerk toevoegen voor optimale aansluiting bij uw organisatie.


ERVARINGEN VAN ONZE KLANTEN


Wat anderen zeggen over Perspectief op School

  •  

    "Het invulgemak van Perspectief op school voor onze SOP's draagt bij aan de administratieve lastenverlichting waar we naar streven. Vooraf ingevulde velden en slimme vragenlijsten zorgen voor snel en makkelijk invullen van de schoolondersteuningsprofielen."

    Meryem Balasar - Islamitische brede school El Amien

  •  

    "Voor elke school een leesbare rapportage voor ouders en inzicht in de basisondersteuning door online beschikbare en vergelijkbare informatie van alle scholen. Dat maakt sturing mogelijk op ons beleid."

    Rich van den Berg - PPO regio Leiden

 

 


Doet uw organisatie nog niet mee aan Perspectief op School?
Neem dan voor meer informatie contact op met:

Niels de Vries
niels.de.vries@perspectiefopschool.nl
06-50250140

Gebruikt u Perspectief op School en heeft u een vraag?

Neem dan contact op met de contactpersoon van uw samenwerkingsverband

 

 

 

 

Een moment a.u.b.